KhowLedge

  Feed has no items.

PHP ภาษา ไทย


 • Mon, 30 Sep 2019 17:30:09 +0000: PHP Error: The Encrypt library requires the Mcrypt extension - PHP – select2web.com
  ใน PHP บางเวอร์ชั่นที่ดาวน์โหลดมาเขาก็ไม่ได้เปิด extension บางตัวไว้ หรือบางทีก็ไม่แนบมาให้ด้วย เรามาดูวิธีจัดการกับเออเร่อกรณีไม่มี extension ที่ต้องการ
 • Mon, 23 Sep 2019 17:30:50 +0000: การลบข้อมูลหลายแถวออกจากดาต้าเบส ด้วย checkbox - PHP – select2web.com
  บทความนี้เขียนขึ้นมาเพื่อบูชาตัวเอง ที่ได้เคยเขียนบทความเรื่องนี้มาแล้วครั้งหนึ่งและบทความนั้นเสียหายไป เลยเขียนขึ้นมาใหม่
 • Mon, 04 Jun 2018 04:22:11 +0000: Warning: include(C:/xampp/htdocs/inc/config.php): failed to open stream: No such file or directory in C:\xampp\htdocs\dbsocial\index.php on line 2 - PHP – select2web.com
  พาธผิดแค่นั้น
 • Mon, 20 Nov 2017 01:00:25 +0000: OOP ซีรี่ย์ – Abstract classes & methods - PHP – select2web.com
  Abstract class นั้นเป็นคลาสที่ถูกเขียนขึ้นมาด้วยความตั้งใจว่า “เป็นการวางโครงคลาสไว้ให้ก่อน เมื่อจะนำไปใช้ คุณจะต้อง implement มันให้เป็นคลาสเสียก่อน” วิธีการสร้างก็เหมือนการคลาสปกติ เพียงแต่นำหน้าคลาสด้วยคีย์เวิร์ด Abstract ผมเอาตัวอย่างจริงๆของ WooCommerce มาให้ดู เพื่อจะให้เห็นว่าคอนเซ็ปนี้เขาไม่ได้สร้างกันขึ้นมาเล่นๆ View the code on Gist. เวลาจะเอาคลาส WC_CSV_Exporter ไปใช้งาน เราจะต้องทำการ implement มันให้เป็นคลาสเสียก่อน ด้วยคำสั่งนี้        
 • Mon, 13 Nov 2017 01:00:31 +0000: OOP ซีรี่ย์ – override properties and methods - PHP – select2web.com
  ในกระบวนการของ OOP นั้นมันยอมให้คลาสลูกที่สืบทอดไปจากคลาสแม่ เขียนทับฟังก์ชั่นของตัวแม่ได้ เหตุผลหนึ่งที่ยอมให้กระทำอย่างนั้นได้ เพราะว่า เผื่อเราต้องการจะเปลี่ยนแปลงการทำงานของฟังก์ชั่นบางฟังก์ชั่น สมมติ เรามีคลาสอยู่ตัวหนึ่งซึ่งเราตั้งใจให้มันเป็นคลาสหลักให้คลาสอื่นๆมา extends ออกไปแล้วเขียนฟังก์ชั่นเพิ่มให้แตกต่างกันไป ทีนี้ระบบมันก็ใช้มาๆ แล้ววันหนึ่งเราต้องการสร้างคลาสตัวหนึ่งที่จะต้อง extends มาจากคลาสหลัก แต่ อยากแก้ไขฟังก์ชั่นที่มีอยู่เดิมให้ทำงานแตกต่างออกไป แบบนี้ทำได้ ดูตัวอย่าง View the code on Gist. ถ้าเราประกาศฟังก์ชั่นด้วยคีย์เวิร์ด public มันจะอนุญาติให้เราเขียนฟังก์ชั่นทับอย่างนี้แหละ  แต่ถ้าเราไม่อยากให้มีการเขียนทับฟังก์ชั่น เราจะต้องใช้คีย์เวิร์ด final วางไว้หน้าฟังก์ชั่น แล้ว PHP มันจะไม่อนุญาติให้เขียนฟังก์ชั่นทับเอง ทีนี้บางคนอาจจะสงสัยว่า ก็เราเขียนเอง ทำไมต้องไฟน่งไฟนอล เอ้าก็ภาษามันไม่ได้ออกแบบมาเพื่อให้คนๆเดียวเขียนเท่านั้น มันอาจจะมีฝ่ายวางแผน ฝ่ายขึ้นโครงคลาส พวกสร้างคลาสให้แล้วคนอื่นเอาไปเขียนต่อ ซึ่งมันจำเป็นต้องป้องกันบางอย่างที่อาจจะก่อให้เกิดบัก ตัวอย่างข้างล่างนี่เออเร่อ เพราะตรงบรรทัดที่ 12 มีการใส่ final ไว้หน้าฟังก์ชั่น getID นั่นหมายความว่า ห้ามใคร implement ฟังก์ชั่นนี้ใหม่ในคลาสลูก View the […]

ภาษา ไทย

WordPress
rssinpage [ rssfeed=’http://www.smashingapps.com/2011/03/18/13-excellent-plugins-to-enhance-the-power-of-wordpress-admin-section.html/feed’]

הדרכות
Html -CSS

 • Thu, 22 Apr 2021 15:08:31 +0000: Tips to Keep Your Creative Team Engaged - noupe
  Team effort can either make or break the success of any type of project. Members’ engagement is directly proportional to the chances of leading the project to its fruition. It’s universal that engaged teammates generate more productivity and higher quality of work.  Setting aside this important element of collaborative work can do the opposite, on...
 • Thu, 22 Apr 2021 14:01:35 +0000: 5 Essential Tools Your Business Needs in 2021 - noupe
  Whether you are planning to start a new business or looking to expand its presence, tools are your best friend. Business software helps to optimize your business presence, acquire more customers, nurture prospects, and persuade them towards the sale.  When you automate tasks to reach your customers at different stages of the customer journey, you...
 • Wed, 21 Apr 2021 11:31:24 +0000: 8 Wi-Fi Connectivity Solutions for Startups - noupe
  Startups live online. The flexible, customer-first, and tech-focused nature of a startup requires a fast Wi-Fi connection that’s always up and running. If your Wi-Fi is lagging or constantly crashing, it’ll hold your business back. Unfortunately, even the best Wi-Fi setup may need some troubleshooting every now and then. If your Wi-Fi’s performance isn’t up...
 • Tue, 20 Apr 2021 16:35:19 +0000: How to Create a Lifestyle Blog with WordPress - noupe
  Undoubtedly, lifestyle and fashion bloggers require a blog that is visually appealing and stands out. Features, such as elegant galleries, beautiful typography, a lot of white space, and more, help share the blog posts.  If paired with a responsive design, you can easily impress your readers, regardless of the device they are using to navigate...
 • Mon, 19 Apr 2021 08:28:27 +0000: America’s Best (and Worst) Cities for Graphic Designers – [Infographic] - noupe
  We don’t have to remind anyone about the dramatic changes we all experienced in 2020. What we can tell you though, is that digital design and creative industries are going to benefit from the shift towards digital. Regardless of industry, every business will need to update and define its digital presence and designers can help...
PHP
 • Thu, 22 Apr 2021 13:55:17 +0000: How to Tell Effective Visual Stories in Your PowerPoint Presentations - Envato Tuts+ Tutorials

  Long, boring presentations don't work. They're full of text-heavy slides and the conclusions tend to be hidden at the end of the presentation, taking too much time to reach. Those presentations are bound to be forgotten.

  The solution is to get visual. Charts and graphs, infographics, stock photos and more can combine to combat the text-heavy slides that give PowerPoint a lousy reputation.

  Visual Presentations in PowerPoint
  Audiences have spoken, and the answer is clear. Effective visual presentations grab and hold their attention! (Image source: Envato Elements)

  Great presentations take your audience on a journey. Visuals support that journey by immersing your audience. In this tutorial, I'll give you visual presentation ideas, and help you build an engaging presentation. Let's dive in.

  Key Components of Great Visual Storytelling in PowerPoint

  When it comes to storytelling using PowerPoint, it’s crucial to focus on business storytelling. The story you share, while it's about your business, has to resonate with your audience and encourage them to take action.  

  In a lot of ways, business storytelling isn't all that different from the stories we remember from our childhood. In order for your story to resonate, you've got to have the key elements of a great narrative: 

  • Traditional story structure. Your story needs to have a beginning, a middle, and an end. This is the simplest structure you can follow and incorporate into your presentations for more impact.
  • Human element. Your story also needs a hero. It should be someone your audience can relate to, someone who makes them stop and think why they should care about the topic of your presentation. Introduce your hero at the beginning. Then share a relatable background story that'll hook them into wanting to learn more.
  • Conflict. The middle of your presentation should introduce a conflict. In a business setting, this can be all about challenges and obstacles your hero needs to overcome. What burning problem does your audience have? What’s preventing them from taking the plunge and investing into your products and services?
  • Resolution. The end of your story needs a happy resolution. This is the area where you can use graphs, charts, icons, and infographic elements to show what the success looks like. Remember to always refer back to the hero and what the data has to do with them.

  The elements above are the basics for building a great narrative. But those elements alone aren't enough to make a great presentation. You also need visuals to go with it.

  According to research (source: Boston Globe, Global Business Hub), we’re able to process images 60,000 faster than information presented as text alone. Also, we can recall up to 65% of information received if it’s accompanied with an image three days later.

  Align your story with your visuals to make it come to life and engage your audience.

  5 Quick Tips to Tell More Effective Visual Stories in PowerPoint

  So, you already know that visuals matter. You might be wondering how to build an effective visual presentation. There are so many different ways to craft a presentation that it can be daunting to know where to start. Storytelling in PowerPoint is all about reaching an audience in a unique way that stands out.

  Let's look at four tried-and-true PowerPoint visual tips for building a visual presentation. Use these tips in your next PowerPoint to make sure that your presentation makes an impact and drives the story in the way you imagined.

  1. Align Your Story With Your Visuals

  A story is more effective when you've got PowerPoint visuals that align with it. Create a stronger emotional connection with your audience and make a greater impact with your presentation. If you want your visuals to be effective, keep the following in mind:

  • Use authentic photos. Perfectly styled feeds and flawless images are beautiful. But they won’t help you make a connection with your audience. Opt for candid shots and look for images that convey what you stand for as a brand. 
  • Make them relevant. Be aware of what’s happening in the world around you. Use photos that are relevant to the time and the culture. Remember, your brand doesn’t exist in a bubble. Ignoring current events can do more harm than good.
  • Use images that engage the senses. As great as your images are, they're not a replacement for the real thing. But you can get pretty close by using images that engage the senses. Use macro shots and closeups to show textures. Or opt for a long shot that offers a wide perspective so your audience can immerse themselves into the scene.

  2. Convert Data Tables to Graphics

  Whether you're giving a business pitch or reviewing the results of a project, it's likely that your slides will include some data. After all, hard facts and stats can show that your company or project is moving in the right direction.

  Data in Charts
  This chart from The X Note is a perfect example of how to present a story in PowerPoint by spicing up your slides with simple charts that supplant data tables.

  The mistake that I see many presenters make is loading up slides with critical data and statistics in plain text format. When you overwhelm the audience with too many data points, it's likely that they'll forget all of them. 

  That's why you should consider converting basic data sets to charts and graphs instead. Line charts, bar charts, and more can all be used to convert flat data into effective visual presentations.

  If you're just getting started in working with data in PowerPoint and want to help your audience visualize it, check out the tutorial below:

  3. Remove Unnecessary Elements

  You're the presentation when you're speaking to an audience. The slides are just a supporting point.

  Rookie presenters often the slide up with every imaginable detail—this is a mistake! You'll know this has happened if the audience's eyes glaze over and they start checking their cell phones. To avoid losing your audience's attention, remove any element that doesn't make an impact.

  Here are a few common mistakes I see in content-heavy slides:

  • Paragraphs with many sentences have no place in a presentation. Instead, convert these to talking points instead.
  • Too many animations are used to bring the content on in too many stages, creating distractions that dilute the message.
  • As mentioned above, eschew data tables and represent information as a simple visual chart instead.
  Agio Minimal Template
  It could be tempting to overload a "team" slide with the entire set of team credentials and work history. But save that for a talking point instead with this slide from Agio, still another effective use of PowerPoint storytelling.

  A visual presentation should focus on a few key objects. Use just as much as needed to tell the story, and no more.

  Many times, excess slide content should be moved into a non-visual speaker note and presented verbally. Learn more about using the speaker notes feature in the quick video lesson below:

  It's perfectly fine to use PowerPoint to build files that are detail rich. For example, I frequently use PowerPoint to create work instructions for my team or clients. 

  But this isn't the type of presentation that I plan to present to an audience. Make sure you understand the difference between PowerPoint as a layout tool, and PowerPoint as a tool for building visually appealing presentations.

  Less is more. If you remove unnecessary slide elements, your audience will re-focus on the key points. That helps you drive your message. This is a crucial principle for visual presentation ideas.

  If your PowerPoint slide layout has too many elements on it, whittle it down to the key concepts with the tutorial below:

  4. Add Images, Video, and Graphics

  This tip seems like a no-brainer: to be visual, you've got to include visual elements on your slides. Luckily, PowerPoint does a great job of handling images and visuals:

  • Stock photos are a great way to put your audience in the middle of a scene. Professional photography brings a sense of polish to practically any presentation.
  • Short video clips provide a nice change-of-pace. They can present your idea from a different perspective. For example, consider a YouTube explainer video that discusses an expert's view on an issue.
  • Graphics and illustrations can add another visual element to explain ideas, like the graphic in the opener to this tutorial, for example!

  Typically, I source all these from Envato Elements when building a presentation. The advantage of using Elements is that it's a flat-rate subscription model. It includes access to many creative tools, like PowerPoint presentation templates, stock photos, and graphics.

  Stock Photo Added to Slide
  Using the Style presentation template with a great stock photo like this aerial shot is a great way to build a simple, impactful slide. It makes for effective storytelling in PowerPoint.

  To keep learning more about how to include multimedia in your visual PowerPoint presentations, jump over to the articles below:

  5. Show Off Process Steps With Infographics

  Processes keep the world running. Whether it's the way that a company handles its order system, or a university admitting students step-by-step, robust processes make sure that teams can grow, and things run smoothly.

  It's common to show off a process in a presentation. It's better to use visual elements than walls of text to describe a process. That's why I often use infographics to add a visual angle to explaining a process.

  Our Presentation Solution in View
  Here's a great example of how to make a visual presentation with an infographic that shows a simple idea, brought to life visually in The X Note.

   An infographic (a portmanteau of information and graphic) is all about taking simple information and transforming it into a visual explainer. Of course, infographics can cover a lot more than just process steps. But the idea is the same: take text-based information and convert it to great visuals for presentations.

  For visual PowerPoint presentation examples that include the best infographics, check out the two pieces below:

  Use Templates for Visual Stories in Microsoft PowerPoint

  Throughout this tutorial, we've showcased example slides that include the best visual presentation ideas for presentations. All the examples I've shown you for visual presentation examples are included at a flat rate, thanks to Envato Elements.

  All the PowerPoint templates that you see here will give you visual presentation ideas, included with Envato Elements.

  If you want visual presentation ideas, then the Envato Elements library is for you. Best of all, you can jump from one presentation template to the next to glean your favorite ideas. Borrow concepts and slide designs from each template to bring together a cohesive presentation.

  If you only need to buy a single template, you can also find great templates available on GraphicRiver. Buy and download these templates individually. Here are some of our best-selling PowerPoint templates on GraphicRiver:

  2021 Best selling PowerPoint templates on GraphicRiver
  You can find a wide selection of professionally-designed storytelling presentation examples PPT PowerPoint templates with great visual ideas on Envato's GraphicRiver.

  I always recommend adding imagery, video, and graphics to take your visual presentation to the next level. Luckily, Elements also includes unlimited access to those as well. There's a huge stock photo library that you can use to improve your presentation.

  Stock Photo Library
  The same Envato Elements subscription that unlocks thousands of visual PowerPoint presentation templates gives you access to a large library of organized stock photos.

  Using templates is all about giving you visual presentation ideas. The graphic designers and expert presenters that build these templates have given you a head start in designing your next presentation. 

  5 Top PowerPoint PPT Templates for Better Visual Storytelling

  Now you know how to use storytelling to create more engaging presentations. Plus, you know where to find the best templates to use as a starting point for your presentation.

  Here are our top five PowerPoint templates from Envato Elements. Download your favorite today and start working on your presentation slide deck: 

  1. Be PowerPoint Template

  Be PowerPoint Presentation
  Be PowerPoint Template - Storytelling PowerPoint Presentation

  The Be PowerPoint template has a beautiful, clean design. You’ll find 125 unique slides that combine text, images, and other visual elements to help you create an engaging story. The template also includes 550+ unique icons and image placeholders for easier editing. It was designed in full HD resolution and it’s easy to customize. 

  2. Kalium PowerPoint Presentation

  Kalium PowerPoint Presentation Template
  Kalium PowerPoint Template - PowerPoint visuals for your presentations

  Kalium is another gorgeous PowerPoint presentation designed for business presentations. It offers text slides, image slides, and a combination of text slides with images so you can tell your story effectively. It’s easy to customize and comes with 50 unique slides designed in full HD resolution.

  3. Minimalism PowerPoint Template

  Minimalism PowerPoint Presentation
  Minimalism PowerPoint Template - Effective storytelling PPT and visual PowerPoint presentation template

  Try this template if you’re looking for a way to make an impact with your story. Clear of clutter and distractions, the minimalist slides help draw attention to the text and make the visuals stand out. The template includes:

  • more than 50 unique slides
  • image placeholders
  • custom icons
  • and vector shapes 

  4. Permanent PowerPoint Template

  Permanent PowerPoint Presentation Template
  Permanent PowerPoint Template - Storytelling presentation examples PPT

  The Permanent template is a great choice if you want to pair color psychology with storytelling for the most impact. This slide design features full color backgrounds. Easily customize them with your brand colors. The template comes with 32 master slides designed in standard 4:3 resolution.

  5. Clean Business PowerPoint Template

  Clean Business PowerPoint Template
  Clean Business PowerPoint Template - PowerPoint storytelling made easy

  This clean business PowerPoint template offers several slides that use photos as the background. The slides also incorporate a subtle text overlay. This makes them a great choice for enhancing your presentation with story. The template comes with 50 slides in full HD resolution and image placeholders for easy editing.

  Learn How to Make Great Presentations (Download This Free eBook)

  Take the PowerPoint tips you learned in this article further with our eBook: The Complete Guide to Making Great Presentations (grab it now for FREE)

  It'll help walk you through the complete presentation process. Learn how to write your presentation, design it like a pro, and prepare it to present powerfully.

  Grab the Free Make Great Presentations eBook

  Tell an Effective Visual Story in PowerPoint Today

  Effective visual presentations are a must. They cater to the expectations of modern audiences and help you tell a story with images, graphs, and more. The visual angle of a presentation explains ideas in a way that's most likely to reach your audience.

  The easiest way to tell a great visual story is to start with a template that already has a wealth of visual ideas for a presentation. Jump over to Envato Elements for an all-you-can-download option for sourcing visual presentation ideas. Or download templates one-at-a-time on Envato's GraphicRiver. 

  Editorial Note: This post was originally published on April of 2019. It's been comprehensively updated with special help from Brenda Barron.

 • Thu, 22 Apr 2021 13:44:08 +0000: How to Create Puzzle Pieces in PowerPoint Quickly (With Templates) - Envato Tuts+ Tutorials

  It may seem that every presentation concept has already been used. But you can break out of that mold by using creative concepts like PowerPoint puzzle pieces to tell a story. Create puzzle pieces in PowerPoint quickly and easily with templates.

  PowerPoint Puzzle Pieces Template
  A PowerPoint puzzle pieces template is the best way to link together ideas quickly, and you'll learn how to use them in this tutorial.

  Sure, a puzzle is something you might put together on a lazy weekend afternoon. But it's also a powerful storytelling tool that you can use to show how the pieces of a story fit together. It might be the perfect infographic to add to your next presentation.

  In this tutorial, you'll learn how to use puzzle piece shapes in PowerPoint presentations. You'll also see the best PowerPoint puzzle pieces templates from Envato Elements. Then, you'll learn how to create puzzle pieces in PowerPoint with GraphicRiver designs. Let's dive in!

  How to Make Custom Puzzle Piece Designs in PowerPoint

  Puzzles symbolize how ideas link together. That means they're a perfect tool to use in your next presentation. 

  Now, chances are you're not a professional graphic designer. And even if you are, why should you waste time crafting complex puzzle slides from scratch? There are already pre-designed puzzle piece shapes for PowerPoint waiting for you. Your best option is to use an Envato Elements pre-built PowerPoint puzzle pieces theme.

  On Envato Elements, you unlock access to thousands of templates with a single subscription. Each extra template download costs you nothing extra. It's part of the flat-rate, all-you-can-download model. 

  PowerPoint Puzzle Pieces Templates
  On Envato Elements, you can source PowerPoint puzzle pieces templates for a single flat rate.

  The reason that templates are so powerful is that they already have most of the design work completed for you. Just download a template, add your details, and you've created your best PowerPoint puzzle pieces design yet.

  PowerPoint presentations are better when they use infographics as a storytelling tool. As you know, many PowerPoint presentations are filled with text that might bore your audience. Whenever it's possible, convert text-heavy slides to infographics using slides from Envato Elements. See the best infographic templates in the round-up below:

  If Envato Elements isn't your style, GraphicRiver is an excellent source for jigsaw in PowerPoint templates. It's a pay-as-you-go site for puzzle in PowerPoint designs. The PowerPoint puzzle pieces are just as visually appealing, but you'll pay only for the single template you choose.

  How to Build PowerPoint Puzzle Pieces Slides with Templates

  In this section, we'll be using the fantastic Puzzle Diagram PowerPoint template. It's a robust and versatile template that you can use to bring your ideas to life. PowerPoint puzzle pieces are beautiful and help show off big concepts far better than simple words ever can.

  Instead of drawing a puzzle piece slide design from scratch, start with a template from Envato Elements like Puzzle Diagram. Let's dive into customizing it in this tutorial.

  Let's customize a slide from this beautiful template. In the process, we'll learn how to create puzzle pieces in PowerPoint. Slide 4 in the Puzzle Diagram template is a perfect starting point.

  Jigsaw in PowerPoint Template
  This slide from the Puzzle Diagram PowerPoint template is full of puzzle piece shapes for PowerPoint that are ready to customize.

  As you saw in the section above, templates are the perfect head start to build a puzzle in PowerPoint. Best of all, pre-designed PowerPoint templates are still customizable so that you can add your design details to the slide.

  As you can see, the centerpiece is a linked puzzle made up of a series of pieces. Off to the sides are descriptive paragraphs. Imagine trying to draw all that yourself. With Elements, you don't have to.

  1. Change the Text & Icons

  Start customizing this slide by simply filling in the text boxes with your own words. Click inside the text placeholder box, then highlight the text and start typing. 

  You can also add new icons to the puzzle pieces themselves, or even delete them as shown below. There are other slides in the deck with more icons you can copy and paste onto this slide to fit your purpose.

  Customized Jigsaw in powerPoint Slide
  Learning how to create puzzle pieces in PowerPoint starts with customizing the text placeholders on your slide.

  2. Change the Colors

  Also, you can change the color of the PowerPoint puzzle pieces. To do that, click on an individual puzzle piece to select it.

  Then, go to the Drawing Tools > Format menu on PowerPoint's ribbon. Choose Shape Fill and select a new color from the menu. Instantly, it'll apply to the selected PowerPoint puzzle piece. The template designer built the graphic in a way that allows each shape to have its color.

  Repeat those steps, and in a flash, you'll have a brand-new jigsaw in PowerPoint ready to make your presentation great. Consider matching the puzzle pieces to your brand style guide colors to fit your presentation with your company's style.

  Customized color options
  Customize your PowerPoint puzzle pieces with a matching color scheme on the Drawing Tools > Format menu to match your branding.

  3. Finish Up

  Templates like this include dozens of diverse puzzle piece designs in PowerPoint. But the process to build them is identical—just like a crossword puzzle, all you've got to do is fill in the blanks. Then you're free to explore fonts, colors, and more.

  As you saw in this section, jigsaw in PowerPoint templates are waiting for your customizations. This template is just one of many on Envato Elements that include jigsaw puzzle designs. See a round-up of the best templates in our tutorial below: 

  Those are just a few of the customization options available. Don't forget to animate the puzzle to introduce ideas in perfect sequence. Let’s learn how in the next section below.

  How to Quickly Animate Puzzle Piece Slides in PowerPoint

  In the last section, we learned to build a stunning custom PowerPoint puzzle using a custom theme. It looks great, but it's also very static. That means it doesn't move. What if you want to add a sense of motion to your PowerPoint jigsaw slides?

  By animating puzzle pieces, you can stylishly introduce them to an audience in a custom sequence. This keeps your narrative on track and ensures everyone is focused on the right things at the right time. 

  1. Select an Animation

  You can use animations for your jigsaw in PowerPoint to introduce key points in sequential order. To get started, click on a puzzle piece to select it. Then navigate to the Animations tab on PowerPoint's ribbon.

  You'll see a collection of basic animation options listed on the left side. You can also select the dropdown arrow to see more choices. Typically, it's best to stick to animations that aren't overly distracting to the audience. Use simple animations like "Fly In" or "Float In" to balance simplicity.

  Animations menu for PowerPoint puzzle pieces
  On the Animations dropdown, click on an animation style to add motion to your PowerPoint puzzle pieces easily.

  When you see a PowerPoint puzzle pieces animation that you like, click to apply it. It'll preview on the slide, and you can always swap it for another animation, simply by repeating these same steps.

  Use animations to introduce each piece of the puzzle, step-by-step. When you're using your jigsaw to explain business concepts or key ideas, consider animating each piece to bring a new idea onto the slide.

  Repeat the process for the other puzzle pieces on the slide. You can use the same animation, or a different one each time. It's up to you to decide how to sequence your jigsaw in PowerPoint using animations.

  2. Sequence PowerPoint Animations

  You can also re-order animations to keep them in just the right order. To do that, click on the Animation Pane on the ribbon, under the Advanced Animation section. A sidebar will open up, and what you'll see is a complete list of every animation on the slide. 

  Sequence Animations for a Jigsaw in PowerPoint
  If your animations aren't in the proper order, use the Animation pane on the right side of PowerPoint to re-sequence your animations.

  To reorder animations, all you need to do is click on the appropriate animation and drag it to a new spot in the sequence. Down below, you can also adjust duration, whether to start automatically or with a click, and more.

  As you can see, it's easy to build and animate puzzles in PowerPoint, thanks to the professional slide themes from Envato Elements. Use these any time you need to present new thoughts and ideas. They're beautiful, functional, and audiences will enjoy - and retain - your message.

  You saw the basics of PowerPoint animations for puzzle piece shapes in PowerPoint above, but there's always plenty more to learn. Use the three tutorials below to become a total master of animation in PowerPoint. These tutorials will help you control the sequence of PowerPoint puzzle pieces:

  5 Trending Puzzle Piece PowerPoint Templates (From Envato Elements - For 2021)

  Looking for the very best PowerPoint puzzle templates in 2021? Check out some of the top options trending on Envato Elements now:

  1. Puzzle PowerPoint Presentation

  PowerPoint puzzle animation

  Need a PowerPoint puzzle animation? This sleek template helps you create puzzle pieces fast. It’s filled with custom features, including a 1000-piece icon set. The graphics are sure to illustrate your key points in style. Each slide helps you create a PowerPoint puzzle quickly.

  2. Puzzle Diagram PowerPoint

  How to create puzzle pieces in PowerPoint

  Wondering how to create a puzzle in PowerPoint with plenty of variety? A cool PowerPoint puzzle template like this is ready to help. This one includes 20 unique puzzle shapes that you can adapt to your own needs. Every graphic is completely customizable, helping you create amazing slides fast. 

  3. Puzzle Infographic PowerPoint

  Template create puzzle pieces

  You can create puzzle pieces in PowerPoint to help explain ideas. That’s the purpose of this modern puzzle piece PowerPoint. It’s filled with infographic layouts to show off concepts. 

  Light and dark versions help you instantly transform your style. Plus, the vector icons save you time by making edits simpler. This is a winning PowerPoint puzzle because of its style and flexibility. 

  4. Puzzle Templates for PowerPoint

  How to create a puzzle in Powerpoint

  When you think about how to create puzzle pieces in PowerPoint, you want versatility. This PowerPoint puzzle delivers plenty of it. Inside the pack, you’ll find 22 unique templates. Each can be tailored to your project, thanks to editable graphics. 

  5. Puzzle - Business PowerPoint Template

  Create puzzle pieces in PowerPoint

  A puzzle in PowerPoint can help your business succeed! A puzzle piece PowerPoint like this one is right for you. Choose from 30 cool and modern slides. 

  You can also browse five color schemes, and edits are a breeze with placeholders included. This is an ideal starting point to create puzzle pieces in PowerPoint.

  More Top PowerPoint Templates

  PowerPoint templates save you so much time. You've seen that puzzle piece PowerPoint designs are readily available. They're ready to customize in no time flat!

  There are so many more designs you can choose from, and we love to feature them for you. Many of these designs can even help you create puzzle pieces. Try out animated templates for PowerPoint puzzle animations, too!

  Common Microsoft PowerPoint Questions Answered (FAQ)

  Learning how to create puzzle pieces in PowerPoint is easier than you think. You've already seen the steps to follow to create great puzzle pieces in an easy-to-follow presentation.

  But it's okay if you still have questions while you work to create puzzle pieces in PowerPoint. It's a deep app with many features and puzzle in PowerPoint designs can be complex.

  Let's look at five of the most common questions that help you tackle how to create a puzzle in PowerPoint:

  1. What Versions of PowerPoint Exist?

  As you're learning about PowerPoint, you're also learning how to create a puzzle in PowerPoint. There are several versions, so which one should you choose?

  Learn more about the versions of PowerPoint and which one you might want to use as you create puzzle pieces. By the way, PowerPoint puzzle animations work great, even in the web browser!

  2. How Do You Change PowerPoint Templates?

  PowerPoint templates, such as the ones you saw to create a puzzle in PowerPoint, are the key to impressive and rapid design. 

  Learn how to switch between PowerPoint templates and change them in just a few clicks with the help of this tutorial:

  3. What Should You Do Before You Email a Puzzle Piece in PowerPoint?

  There's nothing worse than receiving an email attachment that's simply too large. It fills up your inbox and makes it cumbersome to manage. That's why it helps to reduce your puzzle piece PowerPoint file size.

  To make it easier to send after you create a puzzle in PowerPoint, trim the fat! Learn how to reduce your PowerPoint puzzle file size with the help of this tutorial:

  4. What's a PowerPoint Slide Layout?

  You've already learned how to create a puzzle in PowerPoint with templates. Now, let's learn a secret that saves so much time.

  This is where PowerPoint slide layouts come into play. With a few clicks, you'll have everything you need on the slide. This helps you create puzzle pieces in PowerPoint slides rapidly, and you can learn more below:

  5. What's the Best Way to Show Data in PowerPoint?

  Data rules the world. Your audience will find it easier to understand the story when data is brought to life, visually. It's best to make charts and graphs in PowerPoint, backed by your data.

  Learn more about how to make charts and graphs in PowerPoint. For bonus points, use what you already learned about puzzle piece PowerPoints to add a chart to your existing presentation. Check out our tutorial below:

  Learn More About How to Use PowerPoint

  Maybe you're using puzzle piece shapes in PowerPoint to illustrate your point. Or you could even try another infographic to show an idea. Either way, it always helps to know more about how to use an app. When you master an app like PowerPoint, you can work quickly and effectively. That helps you re-dedicate your time to the presentation content.

  PowerPoint is simple to get started with but takes time to master. Advanced features help professional speakers master the art of giving great presentations. When you need to learn more, where should you start?

  We've built the best resource to launch your PowerPoint learnings. Check out How to Use PowerPoint (Ultimate Tutorial Guide,) a complete resource to master the app.

  Learn more with the best Microsoft PowerPoint tutorials in this beginner's guide:

  Design a Presentation With PowerPoint Puzzle Pieces

  In this tutorial, you learned to use PowerPoint puzzle pieces as a storytelling tool. Templates make it straightforward to design a presentation that includes a jigsaw in PowerPoint.

  Remember: the best way to use puzzle piece shapes in PowerPoint in Envato Elements templates. You can also use PowerPoint jigsaw pieces sourced from GraphicRiver.

  What are you waiting for? The next time you design a PowerPoint presentation, use a puzzle piece visual to drive an idea home. You can show how ideas all fit together in a single, cohesive story with the help of a jigsaw.

  Editorial Note: This tutorial was originally published in August of 2019. It's been updated with help from Andrew Childress.

  .

 • Thu, 22 Apr 2021 13:26:51 +0000: How to Create a Summer Portrait With Ice Cream in Procreate - Envato Tuts+ Tutorials
  Final product image
  What You'll Be Creating

  Just imagine: a scorching sun, a clear blue sky, a cool breeze blowing in from the sea, and your favorite ice cream in your hand. Well, aren't these the key ingredients for a perfect summer mood?

  In this tutorial we’ll try to picture this mood by creating a colorful summer portrait of a beautiful woman. We'll experiment with different methods and techniques to get a great result. 

  Now, this is a complete Procreate portrait tutorial. You'll learn how to paint a portrait in Procreate from scratch. But if you want to speed up the process and easily create Procreate portraits, you need professional Procreate brushes.

  You can use these cool Procreate portrait brushes for your next piece.
  You can use these cool Procreate portrait brushes for your next piece.

  If you'd like to find the best Procreate brushes for your digital drawings, scroll down after this Procreate portrait tutorial. Discover unlimited Procreate brushes downloads from Envato Elements.

  Watch This Procreate Portrait Tutorial

  If you prefer to watch this tutorial in action, check out this video. Here you'll learn how to paint a portrait in Procreate. And if you want to learn more and watch more useful tutorials, subscribe to the Envato Tuts+ YouTube channel!

  What You Will Learn In This Procreate Portrait Tutorial:

  • How to paint a portrait in Procreate from scratch
  • How to make a sketch in Procreate
  • How to create the line art and main shapes
  • How to create the paper texture brush
  • How to add shadows and highlights

  1. How to Make a Sketch

  Step 1

  In this tutorial, I'm using an iPad Pro with the Apple Pencil and the Procreate 4 app.

  First, open the application. Tap the (+) icon in the top right corner to create a New Canvas. Tap to Create Custom Size and create a 3500 x 4000 px canvas, RGB300 DPI

  create a new canvas

  Step 2

  To begin with, let's draw a schematic sketch.

  I create my sketch directly in Procreate using my Apple Pencil.

  First, open the Brushes tab and tap the Sketching set. For the sketch, any brush from this set will be suitable. I chose the 6B Pencil.

  Let's modify this brush a little bit. Tap the 6B Pencil icon, and the Settings of the tool will appear. Choose the General settings and change the Size Limits to ~30% Max. It will allow us to have more flexibility in the sketching process.

  sketch brush settings

  Step 3

  Let's begin by drawing a sketch.

  We already have two layers by default: one layer with the background color and one empty layer. Open the Layers panel, tap "Layer 2", and rename it "sketch".

  rename new layer

  Now you can choose any color you like from the Colors menu in the top right corner. I picked the blue one.

  color menu

  Step 4

  Now we can start sketching. First, make a combination of basic shapes, searching for the silhouette of the character and her features. Then refine the sketch, adding a couple more details to give them a bit more character.

  For convenience, you can rotate the canvas in the process. Just use two fingers and rotate your image or size it.

  Also, you can change the Size and Opacity of any Brush tool by moving up and down the sliders on the left side of the screen.

  draw a sketch

  2. How to Create the Line Art

  Step 1

  First, open the Layers menu, tap N on the "sketch" layer, and lower the Opacity to 50%.

  change the layer opacity

  Step 2

  Create a New Layer for the lines on top of the "sketch" layer.

  create new layer

  Go to Brushes > Inking > Dry Ink and pick a maroon color from the Colors menu.

  ink brush settings

  pick the color

  Step 3

  Let’s begin to create our line art.

  You can make a few trial lines to sense them. Set the brush Size to about 40% with 100% Opacity. The thickness of the lines depends on the pressing force of the stylus.

  Start drawing the face and body. Draw lines as smoothly as you like. Create clean, confident lines, making transitions from thin to thick and vice versa. Having a variance of line weight is good; it gives more life to your drawing.

  Also draw the main lines of her hat and bodice. Decorate the hat with ribbons and small leaves.        

  The ice cream in her hand will be semi-transparent, so make the lines thinner and almost imperceptible.

  basic lines of line art

  Step 4

  Now draw the hairstyle. First, make just the main lines following the sketch, and then add tiny details. 

  hairstyle line art

  details of the hair lines

  Step 5

  Make the “sketch” layer invisible.

  Finish your line art by adding some necessary details, decoration, and small, thin strokes.

  clean line art

  3. How to Create the Main Shapes

  Step 1

  First let’s create the Palette of the basic colors.

  We have the Colors menu in the top right corner, where we can select the color.

  Click on the (+) icon to Create a New Palette, and a new area with empty boxes for our new palette will appear. Rename it "Summertime".

  Let's add the color from the lines first. Pick the color and tap on any of the empty boxes, and it saves it. Tap on the boxes to create the colors for your palette, and tap on them to delete any of them.

  create a palette

  This way we'll create our own Palette. Basically, we'll choose beautiful soft colors to create a summer mood.

  create a palette

  For a convenient work process, we’ll create separate layers for each part of our character. Organize the layers as shown in the screenshot below.

  organize the layers

  Step 2

  Well, it's time to begin painting.

  Considering the gentle colors in our palette, let's change the color of our line art a little bit. Just change the Blending Mode of this layer to Hard Light. In this way, the lower layers with basic colors will give new tints to the lines.

  change the lines blending mode

  Step 3

  Let's start by filling the background with basic colors.

  Pick a new brush, Nebula, from the Luminance set, and modify it by changing the Size and Opacity Limits to Max.

  nebula brush settings

  Choose a blue color from our Palette to add some mistiness to the upper part of the canvas.

  Now create a New Layer under the "background" layer, and add some yellow splashes as well.

  draw the background

  Let's merge these layers now. Tap on the top background layer and choose Merge Down from the drop-down list. Or you can take the two layers (one finger on one, and one finger on the other) and squeeze them together.

  merge the background layers

  Pick the Eraser Tool to delete the background color from our character. Choose the Soft Pastel brush as an eraser.

  brush as an eraser

  Step 4

  Let's find a cool brush for the painting.

  Go to Brushes > Water > Wash and pick a skin tone color from our Palette.

  water brush settings

  Now use the Max Size of the brush and fill the face, body, and hand with color. Clean the area around the body using the Eraser Tool. In the end, add some colors to the eyes, lips, and nails.

  body coloring

  Step 5

  Now we'll work by switching between the "hat" and "bodice" layers.

  First, add a light blue tint to the bodice and the outer side of the hat. Then create the New Layers on top and add some pink strokes. Clean the lace and ribbon areas.

  main colors of the hat

  Once we're happy with the result, we can merge these layers.

  merge layers

  Step 6

  Using the same principle, we'll color the hair.

  First, fill the upper part of the hairstyle with yellow. Then create a New Layer on top of the "hair" layer, and add some pink spots. Now create a New Layer again, and add some medium purple color to the edges.

  hairstyle coloring

  Now we can merge these three layers into one.

  merge hair layers

  In the end, we need to clean the area around the hairstyle. We can use the Eraser Tool, as we did before. But in this case I find the Selection Tool is a more convenient method.

  Tap the Selection Tool, and make sure it's on Freehand. Draw the shape on the area you need to delete. Then tap Transform, which is next in the top panel, swipe down with three fingers, and the menu will appear. Choose Cut, and you'll get an absolutely clean area.

  work with selection tool

  main shape of hairstyle

  Step 7

  Using the same coloring method, fill the rest of the details with colors.

  main colors of full image

  Step 8

  Let's add a falling shadow from the hat. 

  Create a New Layer under the "hat" layer. Pick a medium purple color and draw the shape on top of the inner part of the hat, fringe, and forehead. Refine the edges using the Eraser Tool.

  shadow drawing

  Step 9

  In the end, let's make our background a little more saturated. On a New Layer on top of the "background", draw a big blue shape, and set the Blending Mode to Color Burn.

  And here’s what we’ve got at this stage.

  background drawing

  4. How to Create the Paper Texture Brush

  Step 1

  It's not so difficult to make a cool custom brush in Procreate.

  First, choose any set of brushes you like to create a new brush. My choice is the Textures set because it's very suitable for texture brushes.

  Start by tapping the (+) icon in the top-right corner of the brush list to create your New Brush. The menu with sources will appear.

  For the Shape, tap Swap from Pro Library and choose the Hard circle. For the Grain, tap Swap from Pro Library and choose the Recycled Paper texture.

  create new brush

  brush shape sources

  Rename it "Paper Texture".

  rename the brush

  Open the General settings, and set the Size Limit to Max.

  In the Dynamics settings, set the brush to Glazed.

  paper brush settings

  In the Grain settings, set the Scale to about 45%.

  In the Stroke settings, change the Spacing to about 25%.

  paper brush settings

  Now we can use our new Paper Texture brush.

  Create a New Layer on top of the "lines", and rename it "Paper". 

  Choose a pale grey color. You can add it to your Palette to save this color. Increase the brush Size to the max. Now drive the brush back and forth across the canvas area without lifting the stylus off the surface. You'll get a layer filled with texture.

  testing paper brush

  Change the Blending Mode of this layer to Multiply, and drop the Opacity to 40%.

  paper layer settings

  Now create a New Layer under the "Paper" layer, and rename it "Paper 2".

  Fill it with texture too, and change the Blending Mode to Color Burn, 60% Opacity.

  second paper layer settings

  Step 2

  Using the same method, let's create another texture brush.

  For the Shape, choose Hard circle from the Pro Library as well. For the Grain, choose the Oil Pastel texture.

  texture brush sources

  Rename it "Paper Texture 2".

  rename the brush

  In the General settings, set the Size Limit to Max.

  In the Dynamics, set the brush to Glazed.

  texture brush settings

  In the Grain settings, set the Scale to about 65%.

  In the Stroke settings, change the Spacing to about 20%.

  texture brush settings

  Now create a New Layer on top of "Paper", and rename it "Texture".

  Choose a pale grey color from your Palette. Fill this layer with texture using your new brush, setting the brush Size to the max.

  texture brush testing

  Change the Blending Mode of this layer to Linear Burn. Reduce the Opacity to about 50%. You can play around with the Opacity until you're happy with how it looks.

  texture layer settings

  Step 3

  In the end, let's create a Layers Folder or Group with our textures.

  Drag your layers with textures from left to right to select them. Then tap the lines in the top right, and you'll get the New Group with your layers.

  You can open or close this folder—just tap the little arrow in front of the group name.

  create a layers group

  Step 4

  And here’s what we’ve got at this stage. Looks pretty good already, right?

  result of texture brushes

  5. How to Add Shadows and Highlights

  Step 1

  It’s time to draw the beautiful face of our character. Let's add some blush to the skin first.

  Create a New Layer for the blush on top of the "body" layer. Then tap on the "body" layer and choose Select from the drop-down list. It will allow us to draw on the "blush" layer just inside the body shape.

  select the body layer

  Use the same Wash brush from the Water set and peach color to draw some blush on the cheeks, nose, chest, and fingers. You can vary the brush Size and Opacity in the process as you like.

  draw some blush

  Step 2

  Create a New Layer for the shadows between the "body" and "blush" layers. Now select a light brown color and choose the Water Brush from the Painting set.

  water brush for shadows

  Start creating subtle shadows by making strokes on the shadowy area. Change the brush Size and Opacity in the process until you get the desired result. 

  draw the shadows

  Create a New Layer on top of the "shadows". Using the same brush and color, add some freckles to the nose, cheeks, and chest. Vary the brush Size around 5–15% in the process.

  draw the freckles

  Step 3

  Create a New Layer on top of the "body" layer, and rename it "highlights". Pick a yellow color from our Palette, and paint some highlight strokes using the Wash brush.

  draw the highlights

  Step 4

  Let’s add the falling shadows. Use the Water Brush here. Pick a medium purple color and draw shadows under the eye, nose, lips, fingers, and hair curls. Vary the brush Size and Opacity in the process.

  draw the falling shadows

  Let's go back to the "shadow" layer, which is under "hat". Reduce the Opacity of the layer to about 65%. Refine the shadow shape a little using the Eraser Tool.

  refine the shadow shape

  Step 5

  Now let's add some highlights to the lightened area.

  Create a New Layer on top of the "blush", and rename it "highlights 2". Pick a pale yellow color from our Palette, and add some bright highlights using the same Water Brush.

  add new highlights

  Step 6

  Now we’ll get to work on the “eyes/lips/manicure” layer. Add some volume and makeup to the eyes and lips. Use the Eraser Tool to create some twinkles on the lips and nails.

  makeup drawing

  Step 7

  Create a New Layer again for the glare. Draw some bright highlights and gloss using a pale yellow color from our Palette and the Soft Pastel brush from the Sketching set.

  add some glare

  Step 8

  In the end, for a convenient work process, let's create a Group with all body layers.

  Select all these layers as we did before, tap the lines in the top right, and you'll get the New Group. Rename it "body".

  create the body group

  Step 9

  Let’s start forming the hairstyle.

  Choose a new Wet Glaze brush from the Water set. You can see all the brush settings in the screenshot below.

  wet brush settings

  Select the "hair" layer, and create a New Layer on top of it. Draw some new purple strokes on the shadowy area of the curls, creating beautiful artistic spots.

  hairstyle volume

  This way, draw some pink brush strokes on the New Layer. Feel free to place them in whatever manner you find best.

  hairstyle volume

  Create a New Layer again, and add some bright yellow spots too.

  hairstyle volume

  In the end, add some bright highlights to the hairstyle using a pale yellow color.

  hairstyle volume

  Now we can merge all these hairstyle layers into one.

  Open the "shadow" layer, pick a medium purple color, and draw shadow shapes on the dark areas of the hair curls. Refine the edges using the Eraser Tool.

  hairstyle shadows

  Step 10

  It’s time to add some volume to the hat and bodice. We'll work by switching between these two.

  We'll use the Wet Glaze brush from the Water set to get painting effects and an imitation of watercolor.

  Create two New Layers: one on top of the "hat", and another on top of the "bodice". Pick your brush and draw some pink textured shapes for the shadows.

  clothes volume

  Create a New Layer again, and add some bright yellow strokes to the highlights area of the hat.

  Now let's add some texture to the fabric. Choose a new Halftone brush from the Textures set.

  halftone brush settings

  Create New Layers for the hat and bodice textures. Pick a medium purple color and draw some textured shapes on top of the dark parts of the hat and bodice.

  clothes texture

  Reduce the Opacity of these layers to 75%.

  clothes layer opacity

  Create New Layers for the hat and bodice shadows and highlights.

  Use a medium purple color to draw some falling shadows from the ribbons and leaves on the hat, as well as from the lace and curls on the bodice. Set the Blending Mode to Multiply.

  Then add some shapes of highlights using a pale yellow color from our Palette.

  clothes highlights

  Step 11

  Let’s add highlights and shadows to the accessories.

  Create a New Layer on top of "ribbons/earring/leafs".

  Start with the ribbons and earring. Use colors from your Palette and the Wet Glaze brush. Create some deep blue and purple spots for the shadows and some yellow reflections. In the end, add some pale yellow highlights.

  Create some colorful spots on the leaves using blue, purple, yellow, and pink.

  Then merge these layers with accessories into one.

  accessories volume

  Let's reduce the Opacity of the waving ribbons.

  Take the Selection tool, and make sure it's on Freehand. Select the area with your ribbons. Then go to Adjustments > Opacity, and reduce the Opacity to about 75%.

  work with selection tool
  opacity of the selection

  As we added colorful spots to the ribbons, do the same for the lace, as shown in the screenshot below.

  lace volume

  Step 12

  Let's move to the ice cream.

  First, Select the "ice cream" layer, and create a New Layer on top of it.

  Pick the Wet Glaze brush from the Water set and a pink color. Draw two or three lines to ornament your ice cream. Also use yellow and grass-green colors to make it multilayered. Then, use a medium purple color for the bottom of ice cream and for the shadows on the stick. Also add some light blue reflections.

  In the end, pick the Soft Pastel brush and add some bright gloss to your ice cream.

  ice cream volume

  Reduce the Opacity of this layer to 75%, and merge the layers with the ice cream into one.

  Refine your ice cream, adding some purple tints and more gloss.

  ice cream layer settings

  6. It's Time for the Final Touches

  Step 1

  Let's add some new details and texture to the background.

  Create a New Layer under the "body" group. Pick a new Clouds brush from the Elements set and a blue color to add some soft cloud shapes to the background. 

  clouds brush settings
  apply the clouds brush

  Step 2

  Now pick the Water brush from the Elements set as well, and create a New Layer on top of the "clouds". Form some cool textures, using the purple color from your Palette.

  Reduce the Opacity of the layer to about 45%, and change the Blending Mode to Multiply.

  water brush settings

  apply the clouds brush

  Step 3

  In the end, let's add some bokeh lights to complete our piece.

  Create a New Layer on top of the "lines". Pick the Bokeh Lights brush from the Luminance set, and add some yellow shapes of bokeh to the top right and bottom left corners of your image. These spots may extend beyond your composition, so you can fix it with a soft Eraser Tool.

  Change the Blending Mode of the "bokeh" layer to Hard Light, and reduce the Opacity to about 65–70%, until you are happy with how it looks.

  bokeh brush settings

  draw the bokeh lights

  The Procreate Portrait Drawing is Finished!

  Our colorful summer portrait is ready! I hope you liked creating and experimenting with me. Enjoy the process, and please share your result!

  final image

  5 Best Procreate Brushes From Envato Elements

  Now you know how to paint a portrait in Procreate. I hope you've liked my Procreate portrait tutorial. If you want professional Procreate brushes for your creative digital projects, we've got what you need. 

  Next up, we'll see some of the best Procreate brushes from Envato Elements. If you're a digital artist, you'll love our subscription-based marketplace. 

  Enjoy unlimited Procreate brushes downloads from Envato Elements.
  Enjoy unlimited Procreate brushes downloads from Envato Elements.

  For a low monthly fee, enjoy unlimited Procreate brushes downloads. You can also get unlimited premium fonts, graphic templates, actions and presets and more!

  Let's review some cool Arabic style fonts from Envato Elements:

  1. Procreate Portrait Brushes

  Procreate Portrait Brushes

  If you want your Procreate portrait drawing to look professional and save time, you need these Procreate portrait brushes.

  The Procreate brush pack includes 30 brushes for skin, hair, brows and lashes. You'll be able to do the sketch, contours, shades and details with these complete Procreate portrait brushes.

  2. Skin Studio - Procreate Blending Brushes

  Skin Studio - Procreate Blending Brushes

  Your Procreate portrait drawing will need good blending tools for the skin texture. And these Procreate blending brushes are the perfect toolkit.

  This Procreate brush pack has everything you need to achieve realistic skin textures for your Procreate portraits. The Procreate blending brushes included are for freckles, blemishes, wrinkles and eyelashes. 

  3. Oil Paint - Procreate Painting Brushes

  Oil Paint - Procreate Painting Brushes

  Procreate painting brushes are a great tool for Procreate portrait drawings. This Procreate brush pack has a great variety for your next project.

  You'll get 52 realistic Procreate painting brushes. Each brush has a rich texture and a natural look. Try them today for your Procreate portraits.

  4. Procreate Hair Brushes Pack

  Procreate Hair Brushes Pack

  Your Procreate portraits surely need realistic hair. These Procreate hair brushes are your perfect toolkit.

  Not only you can paint realistic hair. These Procreate hair brushes also include an eyebrow brush, a lash brush and body hair brushes. These will make your Procreate portrait drawing a piece of cake!

  5. Foliage - Procreate Tree Brushes

  Foliage - Procreate Tree Brushes

  Procreate tree brushes are a great way to add realistic natural elements to your drawings. This Procreate brush pack is one of the most popular Procreate tree brushes we've got.

  There are 60 Procreate tree brushes in this pack. You'll get brushes for leaves, clouds, trees, grass, birds and more.

  Discover More Procreate Brushes and Resources

  I hope you've liked the selection of the best Procreate brushes from Envato Elements. If you want to explore more cool resources, we've got these for you:

  Editorial Note: This post has been updated with contributions from Maria Villanueva. Maria is a staff writer with Envato Tuts+.

 • Thu, 22 Apr 2021 12:55:42 +0000: Earth Day 2021: How Your Business Can Take Part In Restoring the Earth - Envato Tuts+ Tutorials

  On 22nd April, 2021, more than 190 countries around the world will celebrate Earth Day, an annual observance to raise awareness about climate change and environmental issues. This year’s Earth Day activities are around the theme of “Restore Our Earth”. It’s never been more important to start thinking about corporate environmental responsibility.

  Earth Day activities for 2021
  Learning to manage our resources responsibly is important for everyone. (Image source: Envato Elements)

  For example, did you know that: 

  Climate change exacerbates all these issues, so it's no wonder it's been described as the world's biggest threat by expert naturalist Sir David Attenborough and others.

  These statistics are just the tip, pardon the pun, of the iceberg. In this guide, you’ll learn why it’s so important to restore the earth and what businesses and individuals can do to play their part.

  Why We Need to Restore the Earth

  earth day recycling
  It's vital for our planet that we protect our global resources all year. (Image source: Envato Elements)

  Restoring the Earth isn't just a matter of environmental corporate social responsibility. It needs to be a priority for everyone. Basically, we've got one chance to save our planet and ourselves, and each year the possibility of doing both seems to slip further out of reach.

  This isn't hype. The Doomsday Clock, which measures how close we are to destroying the planet, is now at 100 seconds to midnight. That's pretty scary, but the good news is that if we act now, we can keep the planet habitable for future generations. 

  Some of the key environmental problems we face in our efforts to restore the Earth  include climate change, resource depletion, and air-water-soil quality, but there are others. As companies celebrating Earth Day start to plan their Earth Day activities, here are a few of the other issues affecting our planet. 

  1. Food Waste

  As mentioned earlier, food insecurity is a huge global issue. Some 9% of the world's population is food insecure, and 11% are undernourished.  That makes it even worse that a huge amount of food is wasted every day. According to Earth.org, one-third of the food meant for consumption - which could feed 3 billion people - is wasted or lost. 

  That also has an effect on the climate, as wasted food generates 4.4 gigatons of greenhouse gases each year. One of the most shocking statistics is that in the US alone, around 60 million tons of fruit and vegetables are discarded because they're "too ugly". Imagine how many people that ugly food could feed!

  2. Plastic Waste

  the office earth day - plastic recycling
  The large volume of plastic waste can cause problems for the Environment. (Image source: Envato Elements)

  Speaking of shocking statistics, here's another one: 91% of all the plastic ever made isn't recycled. When you think about how long humans have been using plastic, it's no wonder our world is so polluted. North America alone produces 35 million tons of plastic waste each year, and 11 million tons of plastic waste gets into the ocean every year. Unless things change, this is scheduled to triple by 2040, which isn't that far away. 

  Plastic pollution has a harmful effect on wildlife and marine life. Most plastic takes centuries to break down, and even those that break down earlier can form microplastics, which are also harmful to humans. 

  3. Lack of Biodiversity

  Biodiversity is all about how everything on Earth interacts with the planet, and everything we've all learnt about surviving here over millennia. When we lose it, the human race's survival is at risk. And it turns out that the sixth mass extinction of wildlife is speeding up.

  Sir David Attenborough - yes, him again - describes the current biodiversity loss as "catastrophic". After 50+ years spent documenting wildlife and habitats on this planet, he's in a great position to know. 

  4. Deforestation

  earth day ideas for work - deforestation is a growing problem
  The earth's forests are an important part of our ecosystem. (Image source: Envato Elements)

  We don't often think about the planet as one system, but it is. That's why actions in one part of the world affect people in other parts of the world. We've seen this with CO2 emissions, mostly generated in larger industrial countries, yet disproportionately affecting smaller, less industrialized nations.

  And now we're seeing it with deforestation. By 2030 the planet may only have 10% of its forests left. As well as industrial logging denuding the world's forests, we've also seen catastrophic forest fires in the last couple of years, due at least in part to climate change. It's worth remembering that trees and plants absorb carbon dioxide and emit oxygen to make the planet breathable for humans. Fewer trees could throw that process out of whack and affect our health.

  Take Action to Restore the Earth - 10 Earth Day Ideas For Work

  earth day activities for companies
  Plastic waste can be controlled. (Image source: Envato Elements)

  Here are some Earth Day ideas for corporations so you can work to restore the earth, not just on Earth Day, but all year round:

  1.  Reduce Office E-waste

  Offices produce a lot of waste, and we'll look at some of the other categories as we go through this guide. For now, let's talk about electronic waste (e-waste). That's stuff with a battery or a plug that we get rid of: old printers and scanners, outdated computers and laptops; you get the idea. 

  The world produces more than 50 million tons of e-waste annually, so this is a good place for companies celebrating Earth Day to start to make change. For the office Earth Day observance, consider recycling batteries properly, or donating used electronics to social programs. You can also focus on eco-friendliness when replacing your electronics. 

  2. Cut Paper Usage

  It may seem like everything's digital, but we still use a heck of a lot of paper in the office. On average, an office worker uses 10,000 sheets of paper a year, and 45% of all paper used ends up being thrown away. The solution to this, not just as an Earth Day activity, but all year round, is to reduce paper usage. For example, you can have fewer printers, along with clear guidelines for what needs to be printed, and what doesn't. And you can use digital solutions, such as fillable PDF documents and forms, to reduce paper use even further. 

  3. Start Recycling

  For Earth Day, recycling office waste is a no-brainer. We've talked about e-waste and paper, but there's so much more you can do to reduce office waste. For example, did you know that the average office worker uses 156 plastic bottles and 500 coffee cups a year? Put a recycling policy in place, along with recycling bins everywhere, to reduce this kind of waste. Better yet, encourage people to grab their favorite beverage in a reusable cup. 

  4. Reduce Office Food Waste

  As we've seen, human beings in industrialized countries waste a lot of food. In fact, the  average US office worker discards 23 pounds of food a month. That doesn't need to happen. One of the best Earth Day ideas in terms of environmental corporate social responsibility is to donate unused food to a food bank. 

  5. Start a Composting Scheme

  earth day ideas for corporations - composting
  Keep the earth from becoming a wasteland. Many items can be composted. (Image source: Envato Elements)

  You can also help the Earth with an office composting scheme. This helps you reuse organic material and can save you money on waste collection and fertilizer for office plants. Start by educating people about what's compostable and what's not, and keep composting bins handy near food consumption and preparation areas. 

  6. Educate Your Office Staff

  One of the most powerful Earth Day activities for companies is some kind of educational program. You can start it on Earth Day itself, and continue throughout the year. It's a great way to let employees and managers understand the importance of the environment and how they can help to protect it. And it'll help you ensure that everyone's on board with your environmental policies. 

  7.  Buy Sustainable Products From Sustainable Suppliers

  Of course, you'll still need certain products to keep your office running. But as part of your environmental corporate social responsibility approach, consider changing the products you use and where you get them from. Over time, you can commit to using more environmentally friendly or sustainable products, and choosing suppliers that have a focus on eco-friendliness.

  8. Allow Remote Working

  Until the global pandemic, remote working was something only a few people did. After that, many more discovered they could successfully work from home. That helps reduce the office's carbon footprint because there are fewer cars on the road, and much less energy use inside office buildings. However, don't trade one problem for another. To truly benefit the environment, your employees will need to be eco-friendly at home, too. 

  9. Work in an Eco-Friendly Building

  If you're changing offices, or setting up a new business, consider selecting a building that's independently certified to be eco-friendly. One of the best-known environmental building certifications is LEED, but there are many others. 

  If that's not an option, take your own steps to reduce the carbon footprint in the office. A good starting point is switching to eco-friendly light bulbs, and turning off devices and appliances that aren't in use. 

  10. Support Environmental Causes 

  A great Earth Day idea to comply with corporate environmental responsibility is to support charitable causes that relate to the environment. Some ways to do that include participating in fundraising events, making financial contributions, or donating time or equipment. This is good for the environment AND for business as your customers and your employees  care about these issues.

  Learn More About Environmental Issues

  Want to learn more about environmental issues to kickstart your Earth Day activities? Here are some resources to try:

  You can also get more Earth Day activities for companies and learn more about environmental ethics in the following articles:

  Restore the Earth Every Day

  Now you've got plenty of Earth Day activities and ideas so you can help the Earth, not just on April 22, but every day. We must all act before it's too late, so what will you do to help restore the Earth?

 • Thu, 22 Apr 2021 11:39:50 +0000: Build a JavaScript Page Loading Animation With GSAP - Envato Tuts+ Tutorials
  Final product image
  What You'll Be Creating

  In today's tutorial, we'll learn how to create a JavaScript page loading animation with GSAP, one of the most dominant and popular JavaScript animation libraries available.

  To better understand what we’re going to build, check out the demo page. Be sure to click on the menu links to repeat the animation.

  These kinds of animations will work really well in combination with page transition libraries like barba.js and Highway.js.

  Page Animation Demo

  For this tutorial our demo won't live on CodePen. As we need different pages to showcase the animation, I decided that it's better to host it on GitHub. Here's the project structure:

  Before we continue, it's worth noting that the inspiration for this demo is taken from Pure Cinema's website.

  1. Begin With the Page Markup

  Let's describe the markup for the index.html page. This will be similar to the other pages.

  Inside it, we'll place:

  • A typical page header
  • The panels that will be responsible for splitting the screen into six equal parts
  • The main element where the page's main content will live

  Additionally, we'll import:

  With all the above in mind, here's the associated markup:

  2. Define Some Basic Styles

  As usually, we'll continue with some CSS variables and reset styles:

  Two things to note:

  • The panel-width variable will determine the panel width.
  • The page height will be equal to the viewport height.

  3. Specify the Main Styles

  Let's now concentrate on the main styles. We'll leave out the header styles as they haven't any importance.

  Panel Container

  The panel container will be a fixed positioned and fullscreen element. It will be horizontally centered and skewed to a certain degree. Besides, due to its distortion, its width will always exceed and depend on the viewport width. As we're going to animate its clip-path property later, we'll define a default value for this property that will denote the full visibility of the element. 

  The Panels

  The panels will be absolutely positioned elements, and their width and left property values will depend on the panel-width variable. That said, the left value for the first panel will be 0, for the second one around 16.666%, for the third one around 33.333%, and so on. Plus, initially, they will be invisible. When the page loads, they will appear with a slide-in animation either from top to bottom or from bottom to top. 

  Main Element

  The main element will be fullscreen with horizontally and vertically centered content. In this case, it will contain only a heading, but if you use content whose height exceeds the viewport height, a scrollbar will appear. Initially, only 20% of it will be visible. When the page loads, the whole element will appear. 

  Here are the relevant styles:

  Note: if you check the left value of the panels, you'll notice there's an outer calc() function. Its job is to make the panels overlap a little bit, and thus prevent the white borders between the adjacent panels. The subtrahend values (e.g. -2px) came from trial and error.

  The white lines that appear between the panels

  4. Fire the Animations

  Let's now put GSAP on the game. 

  To create the animations, we'll take advantage of Timeline, an animation tool that will give us the ability to create a sequence of tweens/animations.

  So first, we'll create a Timeline and set its state as paused. In this way, the animations inside it won't play by default. When the page has fully loaded, they will play thanks to its play() method.

  Inside it, we'll add a sequence of tweens by using its to() method. This method can receive the following parameters:

  • The DOM element that we want to animate.
  • An object that will contain the properties that should be animated along with their respective end values. This object can receive additional properties like the duration one that will control the animation duration in seconds.
  • The placement of the tween in the timeline. In other words, when this tween should run. If we don't specify a value for it, it will be added to the end of the timeline.

  In our case, the animation chain will be as follows:

  1. The first and last panels will appear. The animation duration will be 1 second.
  2. The other panels will start appearing 0.5 seconds before the end of the timeline. The animation duration will be 0.5 seconds. Note that we omit the duration property as its default value is 0.5
  3. All the panels will start disappearing with a 0.05 seconds delay between each other. That said, the first panel will start, then the second one after 0.05 seconds delay will continue, then the third one after 0.1 seconds delay, and so on. The animation duration will be 0.3 seconds.
  4. The panel container will disappear via the clip-path property. The animation duration will be 1 second.
  5. Finally, the page's main element will start growing via the clip-path property 0.3 seconds before the end of the timeline. The animation duration will also be 1 second.

  Let me explain one tricky thing about the first two tweens.

  The slide-in animation of all panels will finish at the same time. Remember that it will last 1 second for the first and last panels, while 0.5 seconds for the other ones, yet in this case, it will start 0.5 seconds earlier. This behavior isn't clear enough in our demo because the styles hide a part of the first and last panels. But, if we remove the skew from the panel container and give it width: 100vw, we'll be able to test it. Consider this CodePen demo.

  Here's the associated JavaScript code:

  Of course, you can use the browser console to check the footprint left by the plugin.

  GSAP footprint

  Bonus

  We can use the Timeline's duration() method to retrieve its duration. In our case, this will be 3.25 seconds. Let's understand the origin of this number:

  • 1 second from the first tween
  • 0 seconds from the second one as it will finish at the same time as the first one.
  • 0.55 seconds from the third one as the last panel will start disappearing with 0.25 seconds delay (0.05 seconds x 5). So, the total time will come from the addition of the delay and the animation duration (i.e. 0.25 + 0.3).
  • 1 second from the fourth one
  • 0.7 seconds from the last one as it will start 0.3 seconds before the end of the timeline. 

  Conclusion

  Congrats, folks! We managed to build an attractive page loading animation by taking advantage of the GSAP animation library. This project is nothing more than a very small sample of the GSAP capabilities. Feel free to extend it according to your needs (e.g. make the tweens faster), thus expand your GSAP knowledge. Even better, try to incorporate it into a page transition library like barba.js.

  If you want more GSAP tutorials or tutorials related to other animation libraries, let us know via social media.

  As always, thanks a lot for reading!

smashingapps. com

 

 

 

 

Comments are closed.