Posted by admin on May 21, 2014

ผันน้ำจากส่วนล่างคืนสู่ตอนเหนือ

ผุดไอเดียรักษ์โลกขึ้นมา เพียงแต่ไอเดียนี้คงเป็น เมกะโปรเจค
แต่ถ้าทำให้เกิดได้ ประเทศไทยจะมีสินค้าทางเการเกษตรได้ทั้งปี แล้ว…มันเป็นยังไงล่ะ

ผมยกตัวอย่างแม่น้ำเจ้าพระยา ในทุกๆวัน น้ำจืดจะไหลลงทะเลปริมาณมหาศาล แน่นอนครับตามหลักแรงโน้มถ่วง
สิ่งที่ผมคิด
1.สร้างคลองขนานแม่น้ำเจ้าพระยา
2.สร้างคลองเป็นช่วงๆ เพื่อรองรับน้ำเตรียมผันขึ้น (อาจจะใช้พลังงานสะอาดสูบน้ำช่วย พื้นที่ต่ำไปสู่พื้นที่สูง)
3.ระบบนี้ใช้หลักการคล้ายๆ สะพานเรือบริเวณเขื่อน

ขอบคุณภาพจาก ohozaa.com
4.น้ำจืดปริมาณมหาศาลจะได้คืน 1 ส่วนไหลย้อนขึ้นไปตามคลอง
5.เกิดระบบน้ำวนขึ้นทั้งประเทศ
6.มีน้ำใช้ทั้งปี

ไม่แน่นะครับไอเดียของผม อาจจะเป็นจริงได้ ใน…10 20 30 40 50 ปีข้างหน้า
ปล. ผลเสียที่จะกระทบกับโครงการนี้ก็มีนะครับ แต่ขอละไว้ก่อน

Comments are closed.