Posted by admin on มิถุนายน 3, 2011

Forests : Nature at Your Service : ป่าไม้มีคุณ เกื้อหนุนสรรพชีวิต คิดถนอมรักษา

วันสิ่งแวดล้อมโลก

วันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันที่ได้รับการประกาศจากองค์การสหประชาชาติ สืบเนื่องมาจากโลกของเราเกิดวิกฤตการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรงทั่วโลก มาดูว่ามีกิจกรรมไรดีๆ ที่หน่วยงานต่างๆ ให้ความสนใจกัน… อ่านต่อ..คลิ๊กเลยจ่ะ »