Posted by admin on ธันวาคม 28, 2022

บทความนี้จาก ChatGPT [save the world in treand year 2023 write content for me]

แปลไทย

ในปี 2566 กระแสการรักษ์โลกคาดว่าจะได้รับแรงผลักดันอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากผู้คนตระหนักถึงความท้าทายที่โลกของเราเผชิญมากขึ้น และจำเป็นต้องดำเนินการเพื่อปกป้องโลก หัวข้อสำคัญบางหัวข้อที่คุณสามารถพิจารณาเขียนเกี่ยวกับเว็บไซต์ของคุณ ได้แก่ :

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม: เนื่องจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีความชัดเจนมากขึ้น ผู้คนจะมองหาวิธีลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และดำเนินชีวิตอย่างยั่งยืนมากขึ้น ซึ่งอาจรวมถึงหัวข้อต่างๆ เช่น พลังงานหมุนเวียน รถยนต์ไฟฟ้า อาคารสีเขียว และผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์: ด้วยการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพที่เพิ่มขึ้น ผู้คนจะมองหาวิธีในการปกป้องและอนุรักษ์สายพันธุ์และระบบนิเวศ ซึ่งอาจรวมถึงหัวข้อต่างๆ เช่น การฟื้นฟูที่อยู่อาศัย การคุ้มครองสัตว์ป่า และการปลูกป่า

ความยุติธรรมทางสังคมและเศรษฐกิจ: ความไม่เท่าเทียมกันและความอยุติธรรมยังคงเป็นประเด็นสำคัญที่ต้องได้รับการแก้ไขเพื่อสร้างโลกที่ยั่งยืนและเท่าเทียมกันมากขึ้น ซึ่งอาจรวมถึงหัวข้อต่างๆ เช่น การค้าที่เป็นธรรม สิทธิมนุษยชน และการประกอบการเพื่อสังคม

การศึกษาและการตระหนักรู้: การสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับประเด็นเหล่านี้และเสริมศักยภาพให้กับผู้คนด้วยความรู้และทักษะในการดำเนินการจะมีความสำคัญอย่างยิ่งในการผลักดันการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก ซึ่งอาจรวมถึงหัวข้อต่างๆ เช่น การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน วิทยาศาสตร์พลเมือง และการเข้าถึงสาธารณะ

นโยบายและการสนับสนุน: การสนับสนุนนโยบายและกฎหมายที่ส่งเสริมความยั่งยืนและความยุติธรรมจะเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันการเปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจรวมถึงหัวข้อต่างๆ เช่น นโยบายสภาพอากาศ กฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม และการรณรงค์เพื่อความยุติธรรมทางสังคม

ด้วยการมุ่งเน้นไปที่หัวข้อเหล่านี้และหัวข้ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง คุณสามารถสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจและให้ข้อมูลสำหรับเว็บไซต์ของคุณ ซึ่งจะช่วยสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความท้าทายที่โลกของเราเผชิญอยู่และการดำเนินการที่เราสามารถทำได้เพื่อจัดการกับปัญหาเหล่านั้น

ต้นฉบับ

In 2023, the trend of saving the world is expected to continue to gain momentum as people become more aware of the challenges facing our planet and the need to take action to protect it. Some key topics that you could consider writing about on your website include:

Climate change and environmental sustainability: As the impacts of climate change become more evident, people will be looking for ways to reduce their carbon footprint and live in a more sustainable way. This could include topics such as renewable energy, electric vehicles, green buildings, and eco-friendly products.

Biodiversity and conservation: With the increasing loss of biodiversity, people will be looking for ways to protect and conserve species and ecosystems. This could include topics such as habitat restoration, wildlife protection, and reforestation.

Social and economic justice: Inequalities and injustice continue to be major issues that need to be addressed in order to create a more sustainable and equitable world. This could include topics such as fair trade, human rights, and social entrepreneurship.

Education and awareness: Raising awareness about these issues and empowering people with the knowledge and skills to take action will be crucial in driving positive change. This could include topics such as education for sustainable development, citizen science, and public outreach.

Policy and advocacy: Advocating for policies and legislation that promote sustainability and justice will be an important part of driving change. This could include topics such as climate policy, environmental regulation, and social justice campaigns.

By focusing on these and other relevant topics, you can create engaging and informative content for your website that helps to raise awareness about the challenges facing our world and the actions that we can take to address them.

Posted by admin on มิถุนายน 26, 2018

อัพเดทโครงการ โครงการผันน้ำใต้สู่เหนือ

จากไอเดียที่เราเคยคิดไว้ และแล้วก็มีพี่จีนเราทำจนได้ นับว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆ
อ่านต่อเต็มๆ ได้ที่ ผันน้ำใต้สู่เหนือ

Posted by admin on พฤษภาคม 21, 2014

ผันน้ำจากส่วนล่างคืนสู่ตอนเหนือ

ผุดไอเดียรักษ์โลกขึ้นมา เพียงแต่ไอเดียนี้คงเป็น เมกะโปรเจค
แต่ถ้าทำให้เกิดได้ ประเทศไทยจะมีสินค้าทางเการเกษตรได้ทั้งปี แล้ว…มันเป็นยังไงล่ะ

ผมยกตัวอย่างแม่น้ำเจ้าพระยา ในทุกๆวัน น้ำจืดจะไหลลงทะเลปริมาณมหาศาล แน่นอนครับตามหลักแรงโน้มถ่วง
สิ่งที่ผมคิด
1.สร้างคลองขนานแม่น้ำเจ้าพระยา
2.สร้างคลองเป็นช่วงๆ เพื่อรองรับน้ำเตรียมผันขึ้น (อาจจะใช้พลังงานสะอาดสูบน้ำช่วย พื้นที่ต่ำไปสู่พื้นที่สูง)
3.ระบบนี้ใช้หลักการคล้ายๆ สะพานเรือบริเวณเขื่อน

ขอบคุณภาพจาก ohozaa.com
4.น้ำจืดปริมาณมหาศาลจะได้คืน 1 ส่วนไหลย้อนขึ้นไปตามคลอง
5.เกิดระบบน้ำวนขึ้นทั้งประเทศ
6.มีน้ำใช้ทั้งปี

ไม่แน่นะครับไอเดียของผม อาจจะเป็นจริงได้ ใน…10 20 30 40 50 ปีข้างหน้า
ปล. ผลเสียที่จะกระทบกับโครงการนี้ก็มีนะครับ แต่ขอละไว้ก่อน

Posted by admin on สิงหาคม 5, 2015

ไอเดียรักษ์โลก ตอน จราจรรักษ์โลก เส้นจราจร แจกใบสั่งได้

ถ้าเส้นจราจร แจกใบสั่งได้

404551_2729366867292_1680969315_n

การทำงานล่ะ
เซนเซอร์บนเส้นจราจร ไม่ว่าจะเป็นเส้นทึบ ทางแยก ทางโค้ง เชิงสะพาน (หรือจุดสำคัญๆ)
ทำงานร่วมกับระบบคอมพิวเตอร์ประมวลผล ส่งข้อมูล (ข้อมูลอะไรล่ะ)
*รถยนต์ทุกคันที่ผ่านการติดตั้ง Microchip (ต้องขอความร่วมมือกับผู้ผลิตรถยนต์)
ทันทีที่วิ่งผ่านบนถนนเส้นไหนก็ตาม
ข้อมูลจะถูกอ่านและส่งไปยังคอมพิวเตอร์
หาก!! วิ่งด้วยความเร็วเกินกฏหมายกำหนด
หาก!! แซงในเส้นทึบ ปาดหน้าชาวบ้านในจุดที่เค้าห้ามแซง
แน่นอนรถยนต์คันนั้นจะได้รับความผิดตามกฏหมายจราจรทันที

ประโยชน์ด้านอื่น
-เอาไว้ติดตามรถหาย รถโดนปล้น หรือติดตามการเดินทางของรถที่ต้องการได้ (ดาบสองคม)
-ลดการทำงานของด่านเจ้าหน้าที่พนักงานจราจรลงได้มาก ทำให้เจ้าหน้าที่มีกำลังเหลือเพียงพอที่จะไปปฏิบัติงานด้านอื่นๆได้ (อาจไปช่วย 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)

งบประมาณ
-อันนี้คงระบุไม่ได้ แต่คงมหาศาล (ยกเว้น รัฐบาลเข้าซื้อเองโดยไม่ผ่านคนกลาง แต่คงเป็นไปไม่ได้ ไม่มีทางเป็นไปได้)

หวังว่าไอเดียนี้จะส่งถึงใครบางคน ที่อาจจะก่อให้เกิดประโยชน์กับประเทศชาติ
อย่างน้อยไอเดียนี้ก็ไม่ได้อยู่ในความคิดอีกต่อไป

Posted by admin on กรกฎาคม 16, 2015

คุณปลูกต้นไม้ล่าสุดที่ไหน เมื่อไร

ลองกลับมาถามตัวเอง ว่า คุณปลูกต้นไม้ล่าสุดที่ไหน เมื่อไร
ที่ไหนก็ได้ ไม่ต้องปลูกในป่า
ถ้าคุณยังตอบไม่ได้ คุณก็คือส่วนหนึ่งของปัญหาภัยแล้งในปัจจุบัน

อย่าเสียเวลาไปโทษคนอื่น อย่าไปโทษเพราะคนกลุ่มนั้น เพราะหน่วยงานนั้น

ขณะนี้แค่หาน้ำไว้ดื่ม น้ำไว้ใช้ตามบ้านเรือนก็อยู่ในเวลาจำกัดแล้ว
แต่ความจริงแล้ว น้ำไม่ได้หายไป เพียงแค่วงจรน้ำ มันไม่อยู่ในวงจรที่เราเคยชิน
น้ำ มันไปอยู่ในที่ที่เราไม่สามารถเอามาใช้ประโยชน์ได้เท่านั้นเอง … เท่านั้นเอง….
20150716_083447

Posted by admin on กันยายน 18, 2014

Earth and Us ผลงานน้องมัธยมศึกษาปีที่ 6

http://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=OiQc_pfPWho&app=desktop

วิดีโอนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาวิทยาศาสตร์­­โลก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

Posted by admin on กันยายน 17, 2014

คลิปเพื่อการรณรงค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จัดทำโดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6


คลิปเพื่อการรณรงค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จัดทำโดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยปทุมธานี เสนออาจารย์วัฒนะ รัมมะเอ็ด เพื่อประกอบการเรียนการการสอนในรายวิชาวิท­­ยาศาสตร์โลก

Posted by admin on พฤษภาคม 21, 2014

ผันน้ำจากส่วนล่างคืนสู่ตอนเหนือ

ผุดไอเดียรักษ์โลกขึ้นมา เพียงแต่ไอเดียนี้คงเป็น เมกะโปรเจค
แต่ถ้าทำให้เกิดได้ ประเทศไทยจะมีสินค้าทางเการเกษตรได้ทั้งปี แล้ว…มันเป็นยังไงล่ะ

ผมยกตัวอย่างแม่น้ำเจ้าพระยา ในทุกๆวัน น้ำจืดจะไหลลงทะเลปริมาณมหาศาล แน่นอนครับตามหลักแรงโน้มถ่วง
สิ่งที่ผมคิด
1.สร้างคลองขนานแม่น้ำเจ้าพระยา
2.สร้างคลองเป็นช่วงๆ เพื่อรองรับน้ำเตรียมผันขึ้น (อาจจะใช้พลังงานสะอาดสูบน้ำช่วย พื้นที่ต่ำไปสู่พื้นที่สูง)
3.ระบบนี้ใช้หลักการคล้ายๆ สะพานเรือบริเวณเขื่อน

ขอบคุณภาพจาก ohozaa.com
4.น้ำจืดปริมาณมหาศาลจะได้คืน 1 ส่วนไหลย้อนขึ้นไปตามคลอง
5.เกิดระบบน้ำวนขึ้นทั้งประเทศ
6.มีน้ำใช้ทั้งปี

ไม่แน่นะครับไอเดียของผม อาจจะเป็นจริงได้ ใน…10 20 30 40 50 ปีข้างหน้า
ปล. ผลเสียที่จะกระทบกับโครงการนี้ก็มีนะครับ แต่ขอละไว้ก่อน

Posted by admin on ตุลาคม 22, 2013

ฅ.คนสร้างฝายถวายพ่อ#๕ “ฝายนี้เพื่อพ่อ”

Posted by admin on กันยายน 23, 2013

หยุดเขื่อนแม่วงก์

หยุดเขื่อนแม่วงก์

save

Posted by admin on กรกฎาคม 24, 2013

นิทรรศการเส้นทางอนุรักษ์บนร่าง “สืบ”

รับสมัครผู้ที่มีความสามารถและร่วมส่งผลงานเข้าประกวด
4 กิจกรรมดังต่อไปนี้
นิทรรศการเส้นทางอนุรักษ์บนร่าง
กิจกรรมประกวดภาพวาดโปสเตอร์พร้อมคำขวัญ แบ่งเป็น 2รุ่น
– มัธยมศึกษาตอนต้นอายุไม่เกิน 15 ปี
– มัธยมศึกษาตอนปลายอายุไม่เกิน 18 ปี
รายละเอียด http://www.filedropper.com/file_19

กิจกรรมประกวดภาพถ่าย ไม่จำกัดอายุ
รายละเอียดกิจกรรม http://www.filedropper.com/file_51

กิจกรรมประกวดวงดนตรีโฟล์คซอง นักเรียน นิสิต/นักศึกษา รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี
รายละเอียดกิจกรรม http://www.filedropper.com/file_45

กิจกรรมการประกวดภาพยนตร์สั้น ไม่จำกัดอายุ
รายละเอียดกิจกรรม http://www.filedropper.com/file_57

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ น.ส.ณัฐฐา สุดสวาด
โทร 080-594-9605 หรือ https://www.facebook.com/KUloveSueb
ช่วยกันแชร์การประกวดไปยังพี่ๆน้องๆ นักเรียน นิสิต นักศึกษาหน่อยนะครับ อยากเปิดโอกาศให้พี่ๆน้องๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมกับงานของเรา รับสมัครผู้ที่มีความสามารถและร่วมส่งผลงานเข้าประกวด 4 กิจกรรมดังต่อไปนี้

กิจกรรมประกวดภาพวาดโปสเตอร์พร้อมคำขวัญ แบ่งเป็น 2รุ่น – มัธยมศึกษาตอนต้นอายุไม่เกิน 15 ปี – มัธยมศึกษาตอนปลายอายุไม่เกิน 18 ปี
รายละเอียด http://www.filedropper.com/file_19

กิจกรรมประกวดภาพถ่าย ไม่จำกัดอายุ
รายละเอียดกิจกรรม http://www.filedropper.com/file_51

กิจกรรมประกวดวงดนตรีโฟล์คซอง นักเรียน นิสิต/นักศึกษา รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี
รายละเอียดกิจกรรม http://www.filedropper.com/file_45

กิจกรรมการประกวดภาพยนตร์สั้น ไม่จำกัดอายุ
รายละเอียดกิจกรรม http://www.filedropper.com/file_57

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ น.ส.ณัฐฐา สุดสวาด โทร 080-594-9605 หรือ https://www.facebook.com/KUloveSueb