Posted by admin on May 16, 2012

เสวนา “รับมือวิกฤติโลกร้อนและภัยพิบัติที่ใกล้ตัว” ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

เชิญร่วมเข้าฟังเสวนา “รับมือวิกฤติโลกร้อนและภัยพิบัติที่ใกล้ตัว”
สามารถสำรองที่นั่งได้แล้ว ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 21 พ.ค.นี้ เพียงส่ง ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์
มาที่ cooltheworldclub@gmail.com (ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น)

เสวนา รับมือวิกฤติโลกร้อนและภัยพิบัติที่ใกล้ตัว

อากาศแปรปรวน น้ำท่วม แผ่นดินไหว
ไฟป่า สึนามิ น้ำแข็งขั้วโลกละลาย

ภาวะโลกร้อนกับสัญญาณเตือนภัยที่ดังไปทั่วโลก
มนุษย์มีทางรอดหรือไม่…เราจะรับมืออย่างไร?

พบคำตอบได้ที่นี่ กับบทสรุปของสิ่งที่เกิดขึ้นแล้ว
และคาดการณ์ถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับโลกในอนาคตอันใกล้
พร้อมเจาะลึกภัยพิบัติที่ประเทศไทยอาจต้องเผชิญ
และชี้แนวทางปรับตัว และรับมือแบบรอบด้าน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและติดตามข่าวเสวนา “รับมือวิกฤติโลกร้อนและภัยพิบัติที่ใกล้ตัว”
ได้ที่ www.facebook.com/CoolTheWorldClub

Posted by admin on October 21, 2011

ศูนย์ข้อมูลเพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

กรมประชาสัมพันธ์ ประสานงาน ร่วมกับ
ศูนย์ข้อมูลเพื่อการช่วยเหลือ ผู้ประสบอุทกภัย
www.thaiflood.com

 

ขอให้หน่วยงานราชการทุกหน่วยงาน ร่วมจัดส่งข้อมูลที่
จำเป็นเร่งด่วนในการเตือนและช่วยเหลือประชาชน
ตลอดจน เปิด รับแจ้งข้อมูลจากภาคประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยเพื่อนำมาเผยแพร่ในสื่อ อินเทอร์เน็ต ร่วมกับสื่อต่างๆของกรมประชาสัมพันธ์สามารถแจ้งข้อมูลได้ที่แบบฟอร์มในเว็บไซต์ www.thaiflood.com
และอีเมล์

[+ ผู้ที่ต้องการมอบความช่วยเหลือ คลิกที่นี่]

[- ผู้ที่ต้องการขอความช่วยเหลือ คลิกที่นี่]

สายด่วน กรมชล. 1460 เช็คปริมาณน้ำขึ้นสายด่วน กรมชล. 1460 เช็คปริมาณน้ำขึ้น สายด่วน 1586 สอบถามเส้นทางน้ำท่วมทางหลวงสายด่วน บขส 1490 สอบถามเส้นทางเดินรถต่างจังหวัด
Thaiflood Thaiflood
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


กองทุนร้อยน้ำใจ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย ช่วยเหลือรวดเร็ว โปร่งใส แสดงชื่อผู้บริจาคและการใช้จ่ายขึ้นเว็บไซต์
ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 402-177853-3 บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า แจ้งวัฒนะ