Posted by admin on มีนาคม 20, 2010

ธนาคารต้นไม้เพิ่มโลกอีก 5 ใบ ในการช่วยดูดซับคาร์บอน

Tree Bank creates five globes to absorb carbon dioxide

ผมเพิ่งจะมีโอกาสได้ไปอ่านเจอ เป็นโครงการที่เจ๋งดีครับ มีแต่ผลได้กับได้ มาดูกันดีกว่า ว่าเป็นอย่างไร ช่วยลดโลกร้อนได้อย่างไร

ผมอนุญาต อ้างอิงบทความจากทางเวปเลยนะครับ

ในวิกฤติโลกด้านปัญหาโลกร้อน  นักวิทยาศาสตร์เคยคำนวณว่า  หากจะต้องดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้ทันกับมนุษย์ผลิต  หรือให้ทันพอกับที่มนุษย์จะปลอดภัยโดยการปลูกต้นไม้เพื่อลดปริมาณ คาร์บอน และต้องปลูกต้นไม้บนผิวโลกถึง 2 ใบ หมายถึง เราต้องมีโลกอีกใบหนึ่ง มาช่วยดูดซับคาร์บอนดังกล่าว

ในแนวคิดธนาคารต้นไม้  เข้าใจว่าแนวคิดสร้างโลก  2  ใบ  หมายถึง  การปลูกต้นไม้บนผิวโลกจำนวน  2  เท่าของผิวโลก  มีนัยความคิด  คือ  นักวิทยาศาสตร์นำแนวคิดการปลูกต้นไม้แบบพืชไร่หรือเกษตรเชิงเดี่ยว หรือสวนป่า  ทำให้ต้นไม้มีชั้นเรือนยอดชั้นเดียว  มีสีเขียวพืชของใบไม้ตามเรือนยอดในส่วนที่ดูดซับคาร์บอน  ประมาณ  6 – 8  เมตร  เพราะแนวคิดการปลูกและเกษตรเชิงเดี่ยวแบบตะวันตกที่เขลาและไม่เข้าถึงหลัก การธรรมชาติ จะเห็นได้ว่าในป่าธรรมชาติหรือพื้นที่เกษตรแบบตะวันออกจะผสมผสานต้นไม้ใน พื้นที่หนึ่งให้มีสีเขียวหรือชั้นเรือนยอดตั้งแต่ระดับดินจนถึงยอดสูง 40-60  เมตร นั่นหมายถึง การเพิ่มบริเวณต้นไม้หรือพืชที่ผิวสีเขียวในการดูดซับคาร์บอนได้ถึง 5 เท่า ของแนวคิดเดิม เสมือนการเพิ่มโลกอีก 5 ใบ บนโลกใบนี้ เพื่อใช้ในการดูดซับคาร์บอน

แนวทางของธนาคารต้นไม้ (TREE BANK) มุ่งเอาภูมิปัญญาชาติพันธุ์ไทยในการทำเกษตรแบบดั้งเดิมที่เลียนแบบและคารวะ ธรรมชาติในการจัดระบบต้นไม้ให้หลากหลาย กลมกลืนในพื้นที่หนึ่งให้คล้ายกับสภาพป่า ให้มีชั้นเรือนยอดหรือสีเขียวตั้งแต่ระดันพื้นดิน ที่ความสูง 0  เมตร ถึงชั้นสูงสุด 40-60  เมตร ไม่ส่งเสริมให้ปลูกพืชเชิงเดี่ยว เพราะมีพื้นที่ส่วนที่เป็นสีเขียวน้อยเกินไป

ธนาคารต้นไม้มี จินตนาการ จะเห็นการพื้นคืนระบบนิเวศในพื้นที่เกษตร เชื่อมต่อเสมือนทางจากป่าธรรมชาติกระจายไปทุกหนทุกแห่งสลับกับพื้นที่การ เกษตรที่ทำการผลิตอาหาร ไปเชื่อมต่อกับผืนป่าเป็นหย่อมๆ ที่กระจัดกระจายให้ ประหนึ่งผืนเดียวกัน และมีความเชื่อว่าทุกพื้นที่ต้องสร้างสมดุลระบบนิเวศด้วยตนเองจึงจะทำให้ สภาพสิ่งที่อยู่อาศัยมีความยั่งยืน

ที่มา : http://www.treebankthai.com/

Leave a Reply