Posted by admin on July 16, 2015

คุณปลูกต้นไม้ล่าสุดที่ไหน เมื่อไร

ลองกลับมาถามตัวเอง ว่า คุณปลูกต้นไม้ล่าสุดที่ไหน เมื่อไร
ที่ไหนก็ได้ ไม่ต้องปลูกในป่า
ถ้าคุณยังตอบไม่ได้ คุณก็คือส่วนหนึ่งของปัญหาภัยแล้งในปัจจุบัน

อย่าเสียเวลาไปโทษคนอื่น อย่าไปโทษเพราะคนกลุ่มนั้น เพราะหน่วยงานนั้น

ขณะนี้แค่หาน้ำไว้ดื่ม น้ำไว้ใช้ตามบ้านเรือนก็อยู่ในเวลาจำกัดแล้ว
แต่ความจริงแล้ว น้ำไม่ได้หายไป เพียงแค่วงจรน้ำ มันไม่อยู่ในวงจรที่เราเคยชิน
น้ำ มันไปอยู่ในที่ที่เราไม่สามารถเอามาใช้ประโยชน์ได้เท่านั้นเอง … เท่านั้นเอง….
20150716_083447

Leave a Reply