Posted by admin on กุมภาพันธ์ 26, 2011

ร่วมรักษ์โลกใต้น้ำไปกับโครงการ Coral Reef By CPB 2

ตอนที่ 2   ลงมือทำ

จากตอนที่แล้วเราก็ได้รู้จักครูผู้สร้างกันไปแล้วนะค่ะ   ในตอนที่สองนี้เราจะมารู้จักค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์  ไปพร้อมๆ กับการทำกิจกรรมของ ชาว CPB

ค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์  ตั้งอยู่ที่ช่องแสมสาร  อำเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นฐานปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล

กิจกรรมเริ่มจากเมื่ออาสาสมัครเดินทางถึงค่ายแล้วครูประสาน  แสงไพบูลย์และคณะร่วมบรรยายเพื่อถ่ายทอดให้เห็นถึงความเป็นไปในธรรมชาติผ่านสื่อในเรื่องของระบบนิเวศทางทะเล  สภาพปัญหาของระบบนิเวศของท้องทะเล โดยเน้นแนวทางปฏิบัติกิจการเพื่อการศึกษาระบบนิเวศในแนวปะการัง

เริ่มจากให้เราทำความรู้จักกับแปลงปลูกปะการังที่ทำจากท่อพีวีซี  โดย หนึ่งแปลงจะปลูกปะการังได้ 14 ต้น  พร้อมให้อาสาสมัครลงมือต่อแปลงปลูกปะการังกัน

ถ้าพร้อมแล้วลงมือกันเลย

เสร็จแล้วแปลงปะการังของพวกเรา


ขั้นตอนต่อไปเจ้าหน้าที่สอนเราดำน้ำแบบผิวน้ำ   การใช้ภาษามือเวลาเราอยู่ในทะเล  และวิธีการช่วยเหลือตัวเองเบื้องต้นเวลาเราอยู่ในทะเล

เขียนชื่อลงบนใบลงทะเบียนซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วน  ส่วนที่ 1 ให้เราเก็บไว้  ส่วนที่ 2 ส่งคืนให้เจ้าหน้าที่ (ผู้จัดการมูลนิธิฯ บอกว่าเมื่อเสร็จโครงการแล้วจะมีการสุ่มจับรายชื่อจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดจำนวน 5 คน เข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพฯ)   จากนั้นรับ tag  ไปติดต้นปะการังที่เราปลูก ซึ่งบน tag ที่ได้รับจะมีรหัสเป็นตัวเลข 5 หลัก ตรงกันกับใบลงทะเบียน

เขียนชื่อลงบนใบลงทะเบียน

รับ tag ไปติดต้นปะการัง


วิธียึดปะการังกะท่อ PVC ด้วยสกรู โดยในขั้นตอนนี้ต้องระวังไม่ให้บอบช้ำมาก แล้วจับปะการังอย่างนิ่มนวล โดยครูประสานบอกว่าเปอร์เซ็นต์การเจริญเติบโตของปะการังที่ปลูกด้วยวิธีนี้มีถึง 95 เปอร์เซ็นต์

ต้องระวังไม่ให้บอบช้ำมาก

หลังจากปลูกปะการังเสร็จแล้วเจ้าหน้าที่จะนำไปไว้ในทะเล(บ่ออนุบาลขนาดใหญ่)ให้กับพวกเรา   และแล้วก็ถึงเวลาที่เราจะได้ใช้บทเรียนการดำน้ำ  ไปพร้อมๆ กับการเรียนรู้ระบบนิเวศทางทะเลกันแล้ว  โดยการเคลื่อนตัวไปตามแนวเส้นเชือก  ซึ่งวางผ่านจุดต่างๆ  เช่น  ปะการังที่สมบูรณ์  ปะการังที่ถูกทำลาย  ปะการังที่กำลังฟื้นตัว  อาณาจักรของดอกไม้ทะเล  สัตว์ทะเล ฯ เป็นระยะทางประมาณ 500 เมตร  ที่สำคัญพวกเราทุกคนจะได้เห็นพระแท่นปะการังและปะการังติด tag  หมายเลข 00001 ที่สมเด็จพระเทพฯ ทรงปลูกไว้นับเป็นบุญตาของพวกเราจริงๆ

ขอบคุณชาวจิตอาสา CPB ทุกท่านที่มาร่วมกันปลูกปะการัง     ไปพร้อมๆ กับปลูกความรักษ์ที่จะร่วมกันอนุรักษ์ให้ท้องทะเลสวยๆ  อยู่คู่กับพวกเราไปอีกนานแสนนาน

Leave a Reply